Team

Ingrid Venema

Hallo, ik ben Ingrid Venema. Ik ben al sinds 1995 werkzaam in het basisonderwijs. Eerst 4 jaar in Den Haag gewerkt, daarna een jaar in het speciaal onderwijs in Drachten en sinds eind 2001 werkzaam op de Paedwizer.

Het is leuk om kinderen enthousiast te maken om nieuwe dingen te leren. De uitdaging is om hun nieuwsgierigheid te wekken en al spelend de wereld te laten ontdekken.

Ik heb veel gewerkt in de middenbouwgroepen 4, 5 en 6. Daarna 2 jaar groep 7 en nu weer terug voor groep 4. Ik werk op maandag, dinsdag tot januari ivm ouderschapsverlof en daarna op maandag, dinsdag en donderdag in het onderbouwteam.

Ik zit in de kinderboekenweekcommissie en de website werkgroep.

Tot ziens op de Paedwizer!