Team

Anita Bolier

Hallo,

Ik ben Anita Bolier. Ik ben in 1990 als juf begonnen op een school in Stiens voor groep 5/6.

In 1992 ben ik op “de Paedwizer” gekomen en wel in groep 4. In de daarop volgende jaren was ik voornamelijk te vinden in de onderbouw (groep 2/3, groep 3, groep 3/4 en groep 4) en de meeste mensen kennen mij waarschijnlijk nog van groep 3.

Na 15 jaar de juf van groep 3 te zijn geweest, heb ik in het schooljaar 2013/2014 de switch gemaakt naar de bovenbouw. Ik ben dit schooljaar de juf van groep 8: op maandag, woensdag en vrijdag sta ik voor de klas en op donderdag zit ik in de ondersteuning van de bovenbouw.

Het werken en omgaan met kinderen doe ik met heel veel plezier! Om kinderen iets te leren en op die manier een stukje bij te dragen aan hun toekomst vind ik heel fijn en zeer belangrijk. Ik vind het bovendien leuk om creatief bezig te zijn.

Ik zit in de kinderboekenweekcommissie, in de koningsdagcommissie en in de websitecommissie.

Als afgevaardigde van het personeel zit ik in de Medezeggenschapsraad van onze school.

Anita Bolier