Pluspakketten

 

PLUSPAKKET SCHAKEN

Het zal al voor het jaar 2000 zijn geweest, dat mijn vrouw Engelien met het voorstel kwam om onder schooltijd een paar bovengemiddelde kinderen het schaken te leren. Ik had al enige jaren ervaring met het geven van schaakles, o.a. aan onze eigen kinderen en een paar van hun klasgenoten. Het leek mij wel leuk om dit idee op te pakken en daarmee was dit het allereerste Pluspakket wat op De Paedwizer werd aangeboden. De allereerste groep op de donderdagmorgen bestond uit Tim, Timon, Wilco en Haico.

Schaken, wat heeft dat voor nut?

  • Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.
  • Ze leren vaardigheden, waarvan ze een leven lang plezier kunnen hebben, zoals:
  • Ontwikkelen van logisch redeneren, van vooruitdenken, van kritisch denken; verbeteren van concentratievermogen; oefenen van zelfbeheersing en geduld.
  • Leren van eigen fouten; leren omgaan met spanning, met respect voor elkaar en met verliezen; leren dat hard werken en volhouden loont.

Op dit moment krijgt een groep van acht kinderen uit groep 4 donderdags voor de pauze een uur schaak les; na de pauze is het de beurt aan acht kinderen uit groep 5. In de loop van februari krijgen weer andere kinderen een kans tot aan juli.

Ga toch schaken, dan beleef je nog eens wat!

Kinderen, die het leuk vinden, kunnen op de woensdagavond terecht bij de schaakclub, die op dit moment zo’n 40 leden heeft. De schakers kunnen ook aan wedstrijden en toernooien meedoen.

Het Paedwizerteam werd vorig jaar kampioen van Opsterland en nr. 2 van Friesland en mocht daarna naar het N.K. In het verleden had De Paedwizer twee keer een SUPERteam: In 2006 werden ze derde van Nederland en in 2010 zelfs tweede.

Dit stuk is geschreven door onze schaakmeester: Johan v.d. Berg.


Topschakers van de Paedwizer voor de derde keer op rij tweede op het F.K. schoolschaken.

Met v.l.n.r. Martijn, Brent, Giovanny, Melle en Ralf (al of niet met achternamen erbij)

(Foto Wytze van der Zee)

Op de website staat een verslagje over het Opsterlands kampioenschap.

    Paedwizer wederom winnaar schoolschaken

    SIETSE DE BOER RENSKE WOUDSTRA 

    GEPLAATST OP 23 MAART 2018

Sietse is de fotograaf, maar daarvan is geen foto geplaatst.

Het verslag zou van Renske kunnen zijn, maar ik dacht eerlijk gezegd dat het van de Buurtsportcoaches komt (Ilse Sjonger)

Zie maar.

Mei groetnis,

Johan

 

Paedwizer wederom winnaar schoolschaken

SIETSE DE BOER RENSKE WOUDSTRA 

GEPLAATST OP 23 MAART 2018

In Us Doarpshûs van Terwispel werd woensdag de grote finale schoolschaken voor basisschoolleerlingen uit Opsterland gehouden. Bijna tachtig kinderen van negen scholen speelden om het kampioenschap. Deze middag moesten nog drie van de zeven partijen gespeeld worden, een week eerder werden al vier partijen geschaakt.

De kinderen waren door een ingenieus systeem ingedeeld waardoor ze tegenstanders van hun eigen niveau troffen. Een geweldig enthousiaste groep kinderen, aldus organisator Sport in Opsterland.

Evenals vorig jaar werd de strijd gewonnen door cbs de Paedwizer uit Beetsterzwaag, zij gingen met de wisselbeker naar huis. Absolute topper van deze ploeg was Melle Dijkstra die alle zeven partijen winnend afsloot. Cbs Betrouwen uit Bakkeveen werd tweede, pcbs de Librije uit Gorredijk derde. Deze drie scholen gaan met een afvaardiging van hun vier beste schakers naar het Fries kampioenschap.

 

    Team 2016 - Melle, Wiert, Bartele, Ralf en Brent

SUPERteam 2010 - Jordie, Anneke, Jelmer, Schaakmeester Johan, Jan en Bart

   Opsterlands kampioen 2015 en 2016 - Melle

 Talenten uit gr. 5/6 2016 – o.a. Ralf, Marrit, Brent, Melle en Theo

 Talenten uit gr. 7/8 2016 – o.a. Bartele, Wiert en Niek

 

​PLUSPAKKET KOKEN

Koken op de basisschool

Mijn naam is Sijanda Jelsma en ik ben moeder van drie, nu volwassen kinderen, ooit leerlingen op de Paedwizer. De kinderen van groep 7 geef ik, ondertussen al meer dan twintig jaar, kookles op de vrijdagmiddagen. Iedereen in groep zeven komt aan bod. Ik werk met groepjes van zes leerlingen die gedurende vier weken koken ‘Op ‘e Hichte’, het kooklokaal op de eerste verdieping van de Paedwizer.

De kooklessen duren een uur en drie kwartier. De kinderen maken gerechten uit een door mij samengesteld kookboek dat ‘Koken op de basisschool’ heet en is uitgegeven door uitgeverij Kinheim in 2006. Het is een kookboek dat niet alleen geschikt is voor gebruik op school. De benodigdheden zijn per tweetal of per persoon aangegeven en dus kan het thuis ook goed gebruikt worden. In het kookboek staan 37 recepten van soepen, zoete en hartige gerechten.

 

Zie voor meer informatie: www.kinheim.com/.../Kookboek%20voor%20de%20basisschool%20Handleiding.pdf

De eerste les is voor elk groepje de ‘appelmoesles’.

  • In deze les leren de kinderen schillen en klokhuizen verwijderen met een keukenmesje en met een appelboor. Dan wordt de appel gesneden, gespoeld en gekookt. Elke leerling steekt het gas een keer aan. De kinderen kijken altijd verrast op als ze onder het deksel de kokende appeltjes zien. Het is ook een mooi gezicht.
  • Als de appels zacht zijn wordt het gas uit gedaan en voegen ze suiker en kaneel toe. Er wordt nog een beetje geroerd of met een staafmixer gemixt en dan wordt de appelmoes in een schoon jampotje gedaan.
  • Iedereen heeft intussen een leuk etiket gemaakt en een lapje stof geknipt om over het deksel te spannen. We wassen vervolgens samen af en dan gaat iedereen altijd met een tevreden gevoel naar huis.

In de lessen die daarna nog volgen maken we bijvoorbeeld saucijzenbroodjes, loempia’s, champignonfondue, vis in een jasje of een groentemandje. Zoete gerechtjes zijn bijv. eierkoek, roomhoorns en kniepertjes en soepen o.a. groentesoep, Afrikaanse pindasoep, tomaten-linzensoep of wortelsoep.

Waarom Koken? 

• Koken is een belangrijke vaardigheid.

• Samen koken doet een beroep op de sociale vaardigheden en bevordert het leren samenwerken.

• De motoriek wordt aangesproken op een andere manier dan via schrijven, handvaardigheid of  

   spel. Kinderen leren wegen, meten, proeven verse kruiden en ontdekken nieuwe smaken.

• Het lezen, begrijpen en vervolgens toepassen van de aanwijzingen in het recept is een belangrijke

   leeractiviteit.

• Koken komt tegemoet aan de scheppingsdrang van kinderen. Ze maken iets en kunnen dat nog

   consumeren ook.

• Kinderen vinden koken meestal één van de leukste, zo niet het leukste onderdeel van de creatieve

   mogelijkheden op school.

• Het gaat vaak heerlijk ruiken in de school. Dat levert complimenten op!

• De kinderen ontdekken dat (samen) koken een prettige bezigheid is en qua vaardigheden binnen het bereik van iedereen ligt.

Dit stuk is geschreven door onze kookjuf: Sijanda Jelsma.

 

 

PLUSPAKKET SPAANS

Spaans leren is leuk

In het onderwijs is er al veel aandacht voor kinderen met een achterstand; kinderen die extra oefening nodig hebben. Wij vinden dat  kinderen die het snel en goed begrijpen, de sterren, net zo goed  extra aandacht verdienen. De Paedwizer heeft het onderwijsaanbod aan talige sterren daarom uitgebreid met diverse pluspakketten. Eén van deze pluspakketten is Spaans. Het Spaans leren is een  goed instrument om het lespakket te verbreden voor deze categorie kinderen, want:

•              Spaans is de tweede wereldtaal en wordt niet alleen in Spanje, maar ook in bijna geheel Midden- en Zuid-Amerika gesproken.

•              Spaans is een logische en gestructureerde taal.

•              Met behulp van Spaans kan op analytische wijze zinsontleding geleerd worden door kinderen.

•              Spaans is reeds aanwezig in de wereld van de kinderen door muziek, vakantie en eten.

•              In het voortgezet onderwijs wordt meestal geen Spaans gegeven.

“Juan y Rosa”

Op school gebruiken we de Spaanse leermethode “Juan y Rosa”” 

Deze leermethode probeert te voldoen aan de behoefte aan extra leerstof van bovengenoemde groep kinderen, zodanig dat zij gemotiveerd blijven leren. De methode stimuleert en prikkelt kinderen om zelf te ontdekken hoe je Spaans kunt leren. Het biedt daarbij bovendien aan deze kinderen een extra kans om hun eigen leerstrategie te ontdekken en te ontwikkelen. De methode is zeer gevarieerd opgezet met puzzels, open opdrachten, dramaoefeningen en conversatieoefeningen. Doordat ook een aantal opdrachten in het werkboek gebruik maakt van het Internet heeft de leermethode een heel open en onbeperkt karakter gekregen, dit spreekt kinderen die makkelijk leren erg aan.   Het uitgangspunt van de methode is dat de leerling Spaans leert door het werken en spelen met de taal en dat de aandacht voor de grammatica van ondergeschikt belang is.  

Met behulp van een cd-speler kunnen de kinderen de luisteroefeningen maken.

De teksten in het leerboek zijn opgezet in dialoogvorm. De oefeningen in het werkboek  dagen de kinderen ook uit tot die dialoog.

 In elk hoofdstuk leren de kinderen een Spaans lied. Ze worden ook uitgedaagd om in het Spaans toneelstukjes op te voeren.

Toelatingscriteria:

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het pluspakket Spaans moet aan onderstaande criteria worden voldaan:

*              Een uitstekend taalgevoel wat blijkt uit hoge scores (A+) op taaltoetsen uit het leerlingvolgsysteem (techn. lezen / spelling / woordenschat / begr. lezen)

*              Positieve werkhouding. 

*              Goede taakgerichtheid

*              Geen sprake van een te grote ‘naastliggende’ problematiek.

*              Doorzettingsvermogen, want je geeft je in principe op voor 2 jaar!!!

Er geldt een proefperiode van 3 maanden.

Na deze periode wordt, in overleg met docent Spaans, groepsleerkracht, directie en IB-er, bekeken of het wenselijk is om door te gaan of om te stoppen. 

Geldende criteria hierbij zijn:

*              Durven / kunnen converseren in het Spaans = het kunnen voeren van een  eenvoudig gesprekje 

*              Klemtoon in het Spaans goed kunnen plaatsen

*              Toetsen worden voldoende gemaakt

*              Goed ontwikkelende Spaanse woordenschat

*              Goede motivatie, werkhouding, taakgerichtheid

De groepsleerkracht neemt vervolgens contact op met de ouders en licht ouders in over het genomen besluit.

Aanmeldingsprocedure: 

Voor het pluspakket Spaans geldt de volgende procedure van aanmelding:

*              Alleen groepsleerkrachten melden kinderen aan. 

*              In overleg met docent Spaans, IB-er, directie, groepsleerkracht worden kinderen geselecteerd a.d.h.v. bovengenoemde criteria

*              School informeert ouders  over doelstelling en werkwijze en vraagt  of ouders en kind akkoord gaan  met  dit  besluit.

Opzet:

*              de groep bestaat uit hoogstens 10 kinderen uit groep 7 of 8

*              de lessen duren 45 min en worden 2x per week gegeven

*              2x per jaar wordt met de groepsleerkracht de voortgang en  ontwikkeling besproken + rapportage naar ouders 

*              Een jaarlijkse periode wordt afgesloten met een ‘certificaat”.

*              Docent: dhr Ton Ruijter.  

Dit stuk is geschreven door onze Spaanse leraar: Ton Ruijter.

 

​PLUSPAKKET LATIJN

Docendo discimus(Door te onderwijzen leren we zelf)

Met veel genoegen geef ik, Diane Franken, plustaak Latijn op de Paedwizer.

Een unieke plustaak, bedoeld voor leerlingen voor wie  extra uitdaging essentieel is.

De natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van deze leerlingen wil ik graag stimuleren .

Ik vind het belangrijk om een prettige sfeer te creëren waarin wij, de leerlingen en ik, elkaar op waarde schatten.

Het Latijn, de cultuur, historie  en de invloed die het toen en nu op onze maatschappij heeft,  komt tijdens de lessen uitgebreid aan bod.

Het materiaal bestaat uit twee niveaus.

We beginnen met een boekje waarin op speelse wijze Latijnse woorden geleerd worden en op de computer leren de leerlingen kleuren, handelingen, plaatsen etc.... waarna via spelletjes het geleerde geoefend kan worden.

Het tweede boekje is al een inleiding voor het VO en bestaat uit een verhaal met lange zinnen die vertaalt gaan worden. Op de computer word het niveau hoger en ook de spelletjes moeilijker.

Het materiaal is de leidraad waarmee ik werk, maar in de manier waarop het  Latijn gegeven wordt blijf ik innoveren.

De leerlingen hebben hier ook een actieve rol in.

​Dit stuk is geschreven door onze Latijnse lerares: Diane Franken.