Plusgroep/verrijkingsgroep onderbouw "RAKETJES"

In groep 1 zijn we iedere vrijdag bezig met proefjes, op een andere manier nadenken hoe iets tot stand komt.

Rekening houdend met de natuur, seizoenen en de belangstelling van de kleuters.

Je ontdekt al snel wie er affiniteit mee heeft. Deze kinderen verzinnen zelf proefjes en hebben creatieve ideeën.

Ze staan ook spontaan om de ronde tafel om hier actief mee bezig te zijn.

 

Kinderen die in aanmerking komen voor deze verrijkingsgroep hebben:

   * een bovenmatige, brede interesse

   * een sterke onderzoekende houding

   * goed taal en denkvermogen

 

Het leerstofaanbod in de Raketjes probeert bij deze kinderen tegemoet te komen aan hun drang tot experimenteren, zelf ontdekkend bezig zijn, hun interesse.

Tijdens de opdrachten staat de manier van aanpak en de manier van samenwerking van de kinderen centraal.

 

Organisatie:

één uur per week op dinsdagmiddag
maximaal 6 kinderen
een periode van 4 maanden ( 15 lessen)
groep 2, tot voorjaarsvakantie
groep 3 tot de zomervakantie

 

Desbetreffende ouders krijgen van te voren bericht en uitleg over het doel en de activiteiten!

-----------------------------------------------------------------------------------

Plusgroep/verrijkingsgroep middenbouw op donderdagmiddag  13.00 – 14.30 uur.

Wij willen al onze leerlingen een plek bieden waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een onderwijsaanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en leren denken. Voor (hoog)begaafde leerlingen kan het een meerwaarde hebben om te leren en te werken in een verrijkingsgroep/plusgroep. Leerlingen uit groep 4 én groep 5/6  kunnen op De Paedwizer afwisselend in blokperiodes van 10 weken deelnemen aan dit verrijkingswerk.

Voor welke leerlingen is de Plusgroep bedoeld?
Om deel te kunnen nemen aan de Plusgroep is het een voorwaarde dat een leerling binnen de doelgroep past. Er zijn criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen. Zo moeten de toetsresultaten hoog liggen, zien we een brede belangstelling bij het kind en heeft het kind behoefte aan extra uitdaging naast het verrijkingswerk.

Doelen van de Plusgroep

[*]        Leren leren, denken en doorzetten. Hierbij is hulp durven vragen, omgaan met tegenslagen of 'wringmomenten' en zelfvertrouwen opbouwen van belang.

[*]        Het blijven prikkelen van de motivatie.

[*]        In groepsverband bezig zijn met uitdagende opdrachten, zodat kinderen met een vergelijkbare ontwikkeling zich aan elkaar kunnen spiegelen (het omgaan met zg 'ontwikkelingsgelijken').

Wat gebeurt er in de Plusgroep?
Het aanbod in de Plusgroep is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Ze zitten met kinderen in een groep die allemaal een vergelijkbaar denkniveau hebben.
Ze worden uitgedaagd met complexe opdrachten, waarbij de leerlingen samen naar oplossingen zoeken. Ze gaan aan de slag met uitdagende projecten, spelmateriaal, werkstukken, experimenten/proefjes. De leerkracht begeleidt het proces en zet de leerlingen aan tot creatief nadenken en doorzetten.

Enkele voorbeelden van aanbod in de plusgroep:
-  gezamenlijk oplossen van kwispels. Een kwispel is een raadsel. De leerlingen krijgen een  uitgangssituatie van de leerkracht. Op basis hiervan mogen zo allerlei vragen afvuren op de leerkracht, die hij/zij met "ja" of "nee" beantwoordt. Zo moeten ze uit zien te vinden, wat er nu eigenlijk gebeurd is.  Bijv: “Een man duwt zijn auto voor een hotel en zegt, dat hij failliet is”.  Wat is hier aan de hand???

- We doen mee aan de bright ideas challenge: een project over oplossen van een wereldproblemen zoals: eerlijk verdelen van voedsel, hoe kunnen we schone en betaalbare energie opwekken, genoeg drinkwater voor iedereen.

- leren programmeren met Scratch

- onderzoekend knutselen met Knutsellab