Nieuws - Chromebooks

We zijn nu al weer een paar weken bezig met de Chromebooks. In de groepen 5 t/m 8 heeft iedere leerling een eigen Chromebook. Op een Chromebook staat op dit moment Snappet voor rekenen en spelling, BLOON voor spelling, Basispoort (voor de vakken rekenen en spelling) en Taalblobs. In de komende maanden zal dit softwarepakket verder worden uitgebreid. In groep 4 werken de kinderen ook op een Chromebook.

 

Geplaatst op: 04 November 2018

terug