Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Bij de onderbouw-ingang hangen de foto's van de leerlingen die dit schooljaar in de leerlingenraad zitten.

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waar de school zich in kan verbeteren.                       

Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnen krijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (een jongen en een meisje). Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad:

Groep 5:

Fardo Mintjes en Ella Wilsterman

Groep 6:

Maxine Veenstra en Rick Jelsma

Groep 7:

Marie de Vries, Giovanni Tjie à Niem

Groep 8:

Jerusalem Muhire Amelie en Femke Hovinga