Informatie

Schoolgids 2017-2018

In deze gids geven we u een zo compleet mogelijk beeld van het onderwijs op onze school. Door te zoeken in de inhoudsopgave komt u snel bij de informatie die u zoekt. De meest actuele informatie over de school zult u echter vinden op onze website. Hier vindt u o.a. de meest recente nieuwsbrieven en een jaarkalender waarin de activiteiten en gebeurtenissen door het jaar heen zijn opgenomen.

Deze schoolgids is via onderstaande link digitaal in te zien  en geven we alleen op papier mee aan ouders die daar prijs op stellen. Dit om kosten en het milieu te sparen. De meest relevante informatie is te vinden in de informatiekalender die wel aan elk gezin wordt uitgereikt.

Schoolgids 2017-2018