Informatie

Ouderraad

Dit zijn de leden van de ouderraad schooljaar 2018-2019:

Gerda Reinders
Marie Janne Claassen
Nynke Jelsma
Bouwe Westerdijk
Bert Weidenaar
Linda van der Meulen
Jelle Jan van der Duim

Namens het team:

Dettie Terpstra

Wat doet de ouderraad?

Algemeen

De ouderraad bestaat uit 9 ouders en 2 teamleden. Van deze ouders vervult ieder een functie binnen de raad. We hebben een voorzitter, een penningmeester, een afgevaardigde naar de medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren we een aantal activiteiten gedurende het schooljaar en ieder krijgt een taak hierin.

Het schoolbestuur controleert de ouderraad en de ouderraad wordt geïnformeerd over de bestuursactiviteiten. De ouderraad werkt nauw samen met de schooldirecteur en het team.

Activiteiten van de ouderraad: 

Goede-doelen-markt - Het organiseren van een rommelmarkt op school voor één of meerdere goede doelen.
Sinterklaas – Het versieren van de school, het organiseren van de aankomsten van Sint en zijn Pieten, het regelen van cadeautjes voor alle kinderen.
Kerst – Het versieren van de school en het (mede) organiseren van de kerstviering. De vieringen worden in een cyclus van 4 jaar als volgt georganiseerd:
1. Viering op school in de eigen klas
2. Musical in de kerk
3. Viering op school in de eigen klas
4. Kerstkuier
Koningsdag - Het meedoen aan de realisatie van deelname aan de optocht op Koningsdag van de school.
Sportdag - Het regelen van sportactiviteiten op de sportdag
Thematische ouderavond - Het mede-initiëren van een informatieve avond voor ouders.