Informatie

MR

Onze school heeft een raad, die mede iets te zeggen heeft in de school, c.q. advies geeft. Deze MR (medezeggenschapsraad) is samengesteld uit :

  • 2 ouderleden (vertegenwoordigers namens de ouders);
  • 2 personeelsleden (vertegenwoordigers namens de onderwijsgevenden).

De afspraken over de werkwijze en de bevoegdheden van de MR en over de verkiezingen van MR-leden,
staan in het medezeggenschapsreglement, dat ter inzage ligt op school. De vergaderingen van de MR
zijn openbaar. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de voorzitter en/of secretaris van de MR.

Voor het schooljaar 2018/2019 zitten in de MR:

namens de ouders: Christien Buijs (voorzitter) en Menno Bosma (secretaris)

namens de onderwijsgevenden: Anita Bolier en Ingrid Venema

Vragenuurtje MR (fusie):

08-10-2018, 20-11-2018, 12-12-2018, 11-03-2019, 16-04-2019, 12-06-2019