Informatie

Inschrijven

Voor het aanmelden en inschrijven van uw kind is het gebruikelijk dat er eerst een kennismakingsgesprek op school plaats vindt. Hier graag even telefonisch een afspraak voor maken.Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over ons onderwijs en de algehele gang van zaken en ontvangt u ook de benodigde inschrijfformulieren.