Informatie

Bestuur vereniging Jonathan

De bestuursleden van onze vereniging zijn:

Algemeen bestuur:  

  • Suzanna Wilsterman
  • Kris Hornstra

Dagelijks bestuur:

  • Jetske Postma (secr)
  • Hendrik Jan Kingma (penn.) 

Algemene informatie over de vereniging Jonathan en de school:

De Paedwizer is een school voor bijzonder onderwijs.

Bijzondere scholen zijn van groepen mensen die samen een vereniging hebben opgericht. Op die manier kunnen mensen zelf (mede)bepalen wat in zo'n school wordt geleerd. Elke vereniging bestaat volgens het verenigingsrecht uit leden met een gekozen bestuur voor de dagelijkse leiding.

Geheel los van de vereniging is het bestuur wettelijk verplicht een ouderraad (vertegenwoordigt ouders van kinderen die naar deze school gaan) en een medezeggenschapsraad (vertegenwoordigt teamleden en ouderraad) in te stellen. Over bepaalde zaken is er zo bij het bestuur inspraak.

De Paedwizer wordt als bijzondere school beheerd door de Vereniging voor Protestants- Christelijk Basisonderwijs "Jonathan". Het bestuur van deze vereniging functioneert dus als ons schoolbestuur.

In de statuten van de vereniging staat onder meer hoe het bestuur moet plaatsvinden, wie in het bestuur zitting hebben en wat de grondslag en het doel van de vereniging is. Het bestuur dient op basis van deze grondslagen en doelen haar taken uit te voeren. Dit waarborgt dat de school functioneert op basis van de (ideële en christelijke) grondslagen en doelstellingen.

In 2014 zijn de statuten van de vereniging laatstelijk gewijzigd. De grondbeginselen over de doelstelling en taken van de vereniging zijn daarbij gewijzigd op het punt van de samenstelling van het bestuur. Los gelaten is dat de meerderheidvan het bestuur kerkelijk ingeschreven moet zijn, verder zijn een aantal zaken wat beter leesbaar gemaakt en verduidelijkt. Ook zijn de algemene eisen waaraan bestuursleden moeten voldoen enigszins aangepast. Doel hiervan was onder meer het kunnen blijven aantrekken van gekwalificeerde bestuursleden. Ook verwachten wij dat door de laatste statutenwijziging de doelstellingen begrijpelijker zijn en dat daardoor meer mensen zich in de grondslagen hiervan kunnen vinden. Klik HIER voor de gecomprimenteerde versie van de statuten. Een volledige versie kunt u opvragen bij de schooldirectie, dan wel de secretaris van ons bestuur.