Home

Onze nieuwe school heet 'De Finne'.

Deze website van De Paedwizer wordt daarom binnenkort opgeheven. We willen iedereen die deze website bezocht heeft, heel erg bedanken! Vanaf nu zijn we te vinden op https://kcdefinne.nl/

Tot ziens op onze nieuwe website!