Team

Ingrid Venema

Hallo, ik ben Ingrid Venema.

Ik werk al twintig jaar in het onderwijs waarvan al ruim dertien jaar op de Paedwizer. Het is leuk om kinderen enthousiast te maken om nieuwe dingen te leren.

Ik werk op maandag, dinsdag in groep 7a en op vrijdag begeleid ik kleine groepen met rekenen, lezen en ondersteun ik groep 6 met de creatieve vakken. Ook draai ik dit jaar voor het eerst de plusgroep middenbouw. Erg leuk en een nieuwe uitdaging!

Ik zit in de kinderboekenweekcommissie en de website werkgroep.

Tot ziens op de Paedwizer!