Team

Anita Bolier

Hallo,

Ik ben Anita Bolier. Ik ben in 1990 als juf begonnen op een school in Stiens voor groep 5/6.

In 1992 ben ik op “de Paedwizer” gekomen en wel in groep 4. In de daarop volgende jaren was ik voornamelijk te vinden in de onderbouw (groep 2/3, groep 3, groep 3/4 en groep 4) en de meeste mensen kennen mij waarschijnlijk van groep 3.

Na 15 jaar de juf van groep 3 te zijn geweest, heb ik in het schooljaar 2013/2014 de switch gemaakt naar de bovenbouw. Ik ben dit schooljaar de juf van groep 8b.

Het werken en omgaan met kinderen doe ik met heel veel plezier! Om kinderen iets te leren en op die manier een stukje bij te dragen aan hun toekomst vind ik heel fijn en zeer belangrijk. Ik vind het bovendien leuk om creatief bezig te zijn en op school vind ik hierin dan ook de nodige uitdaging. Ik zit in de kinderboekenweekcommissie en in de koningsdagcommissie. Ook het werken met het digitale schoolbord geeft mij veel creatieve mogelijkheden.

Als afgevaardigde van het personeel zit ik in de Medezeggenschapsraad van onze school.

Groetjes,

Anita Bolier