Groepen

September 2016

Hallo allemaal!

We zijn al een aantal weken 'los'. In de eerste weken hebben we kennis gemaakt met elkaar, Snappet en huiswerk.

We zijn gestart met kennismakingsgesprekken, die wij als zeer waardevol hebben ervaren!

Nu de 'kinderziektes' wat achter de rug zijn kunnen we melden dat we prettig werken met Snappet. Snappet stelt ons in staat de verwerking van de reken- en spellinglessen op een tablet te maken. Hierdoor krijgen zowel de leerlingen als de leerkrachten direct inzicht in de mate waarin de lesstof wordt beheerst. Voor de kinderen is het fijn om direct te kunnen zien hoe ze hun werk hebben gemaakt. Voor ons als leerkrachten werkt het prima omdat we direct kunnen zien waar er hulp of extra uitleg nodig is.

Inmiddels hebben de kinderen kennis gemaakt met het gebruik van de agenda en met het plannen en maken van huiswerk.

Een compliment voor onze groep is hier wel op zijn plaats; de kinderen hebben hun huiswerk de afgelopen weken goed gemaakt en op tijd ingeleverd. TOPPERS!

Tip: Het huiswerk kunnen jullie ook terug vinden op de homepagina van de website van school.

Hartelijke groet,

juf Anita en juf Ilse

November 2016

Inmiddels staat de kalender alweer op november. Wat gaat het ontzettend snel!

De klok is in het afgelopen weekend teruggezet van drie uur naar twee uur. Daar hebben we in de klas over gesproken. De rekenles van maandag en dinsdag ging namelijk over de verschillende tijdzones van de aarde en wat dat betekent als je reist met het vliegtuig van de ene tijdzone naar de andere. We moesten berekenen hoe laat je in nederland aankomt met het vliegtuig, als je op 31 oktober om 17.00u vanuit Miami vertrekt.Tijdsverschil van zes uren én acht uren vliegen. Hoe laat arriveer je dan in nederland en op welke dag?

We besteden veel aandacht aan het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen én onderhouden de vaardigheden die we de afgelopen jaren op school hebben geleerd. Dit alles hebben we nodig om vaardig van de basisschool te gaan. Naast deze basisvakken besteden we aandacht aan wereldoriëntatie. Aardrijkskunde: Meander, Geschiedenis: Brandaan en Natuur en Techniek: Naut. Onder begeleiding van onze techniekleraar Hans Hollander hebben we kennisgemaakt met de werking van stroom en de toepassing van deze techniek bij het bouwen van een robot. Een praktijkles n.a.v. een thema uit de methode Naut.

In de week voor de herfstvakantie hebben we aandacht besteed aan het kinderboekenweekthema: Voor altijd jong! Ontzettend leuk om de betrokkenheid van de 'oudere' jongere te mogen ervaren! In deze week stond "duurzaamheid" ook op de agenda. De moeder van Bente kwam bij ons op school om namens de Omrin aandacht aan dit thema te besteden. Bij de verwerking van het thema duurzaamheid werd gebruik gemaakt van een half afgebeeld schilderij, ontworpen door Jopie Huisman. Heerlijk om de ochtend op deze manier in te vullen! De Omrin heeft ons een knikkertegel van gerecycled plastic cadeau gegeven.

Ook bij de gymnastiek zetten we ons beste beentje voor. De gymlessen proberen we zo gevarieerd mogelijk in te vullen. Balspelen, turnen, conditietraining en atletiek wisselen elkaar af. Niet alleen wij als leerkrachten bereiden lessen voor, ook de kinderen mogen lessen voorbereiden. Dinsdag (1-11) hebben we genoten van de goed voorbereide les van Silke en Loes. Hieronder een paar fragmenten van de les!