Groep 5

Website juli:

We hebben op dinsdag 11 juli een hele gezellige juffendag gevierd. We hadden het ochtendprogramma in het thema: Annie MG Schmidt.

Een puzzelhoek : Win met je groepje een zak spekjes door puzzels op te lossen, te kleuren, een quiz te doen etc.                                                                                                                                                        Een kookhoek: Maak de paarse koe van Jip en Janneke.                                                                                                                                                                                  Een knutselhoek: Maak een flespop in een personage uit 1 van de boeken van Annie MG Schmidt.                                                                                                                                                                Een sjoelhoek: met ondertussen een lekkere chipsketting maken.                                                       Een dramahoek: Kinderen waren verkleed en hebben in hun personage een toneelstuk bedacht. Dank aan juf Alie hiervoor! Daarna het buikje lekker vullen met broodjes knakworst!!!!!                       's Middags zijn we naar de Bosheuvel geweest waar we lekker vrij gespeeld hebben! Met als afsluiting een lekker ijsje. Kortom, de juffendag was zeer geslaagd.

 

Website juni:

schoolreisje na Pinokkio te Assen. Een heerlijke actieve dag gehad zowel indoor als outdoor verschillende onderdelen als klimwand, hoogteparcours, boogschieten, survivalbaan, spelen in de jungle highland games.

 

In het kader van de brandweer dagen een bezoekje van de brandweer op school

We mochten vragen stellen aan de brandweer en een kijkje nemen in de brandweerauto

 

 

Kunstendag 100 jaar de Stijl Mondreaan

Leerlingen van de Trime, Lyndensteyn en de Paedwizer werken samen aan een kunstproject olv kunstennaar Marcel Prins.

 

Gym van meester Jasper:

WEBSITE MEI:

Vanmorgen, dinsdag 9 mei, een fantastische theatervoorstelling in Gorredijk gekeken.                                     "De fantastische Meneer Vos".

De kinderen hebben genoten van een boeiend en interactieve voorstelling. Vervolgens hebben we hier in de klas het volgende RONDEELGEDICHT gemaakt. De opbouw van een Rondeelgedicht is 1=4=7 en 2=8. Deze zinnen maken als het ware een rondje omdat ze terugkeren in het gedicht!

1=Er was eens een vos met vrouw en vier kinderen

2= Bolus, Biet en Bits zijn 3 gemene boeren

3= Hun jagen op vossen

4= Er was eens een vos met vrouw en vier kinderen

5= Ze wonen in een hol

6=ze stelen kippen en ganzen

7=Er was eens een vos met vrouw en vier kinderen

8= Bolus, Biet en Bits zijn 3 gemene boeren

        


 

Jong en oud helpen elkaar!

Jonge kinderen en oudere kinderen uit verschillende groepen, Groep 5 en groep 1, doen vele activiteiten samen. Hierover hebben we met de volgende kinderen gefilosofeerd.

Uit groep 1: Simmer-Jelger-Boudewijn-Linus

Uit groep 5: Tessa- Aranka- Quincy- Dena- Roan- Stefan

Op de Paedwizer doen we regelmatig verschillende activiteiten samen waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Ja, vertelt Simmer, we hebben een keer een verkeersles gedaan. Daarbij gingen we over een zebrapad lopen. Ook hebben we met vilt gewerkt en daarbij hebben Lente en Kaiqing uit groep 5 ons geholpen.

Quincy, Dena en Aranka lijkt het leuk om later met kinderen te gaan werken.                                        Aranka past wel eens op, geeft ze aan!

Hoe vinden jullie het dat oudere kinderen jongere kinderen op school helpen?

Roan vertelt dat hij dit leuk vindt. Soms zie je bijvoorbeeld jonge kinderen huilen en dan kunnen we helpen.

Dena: Als een kind bijvoorbeeld even niemand te spelen heeft dan kunnen wij iets samen met hem of haar doen.

Aranka: Als iets niet eerlijk is dan kunnen we helpen door o.a. te luisteren.

Linus: Ik weet wat eerlijk zijn is! Dat is dat je zegt wat je hebt gedaan.

Wat zijn activiteiten waarbij oudere kinderen jongere helpen?

Bij technieklessen, vertelt Linus. Ze leggen ons dan goed iets uit. Ook tijdens het buiten spelen helpen ze ons. Ze helpen ons bij de ritsen in de jassen en broeken-maken knopen dicht en helpen onze veters te strikken.

Op een zomerse middag op school troffen de twee groepen elkaar tijdens het buiten spelen. Spontaan ontstond een gezamenlijke activiteit,


Vanochtend, 10 mei, hebben we met de drie scholen (elk 1 klas), sponsoren, de wethouder en Talant een officiële opening van de nieuwe Speeltuin in Beetsterzwaag.Voor de kinderen met limo en wat lekkers.

 


Donderdag 18 mei: gymnastiek van juf Karin!
20 mei, zaterdag, de eindrepetitie van het Frysk LeerOrkest.

foto's volgen nog!

 

Op woensdag 23 mei hebben we bezoek van de schrijfster Corien Oranje op school gehad. Een leerzaam bezoek waarbij we haar biografie in de klas hebben besproken, verschillende boeken van haar hebben gelezen en waarbij we haar ook vragen konden stellen. De kinderen waren enthousiast en schrijven hierover:

Jet Elzinga

Corien Oranje kwam vandaag bij ons op school. Eerst gingen we haar vragen stellen zoals bijvoorbeeld: Wat is het saaiste boek wat u heeft geschreven? Daarna vertelde ze iets over Sagowormen. We hebben de juf gefopt met een snoepworm dat zgn een Sagoworm is. Daarna heeft ze iets vertelt over hoe je de voorkant van een boek maakt. De juf en meester hebben ook nog een quiz gedaan over boeken. Ze konden een zak speklkies winnen. Corien Oranje is ook een paar keer verhuisd. Tenslotte heeft ze iets vertelt over Olivier van der Voort. Dat ie werd meegeslingerd door een paard en dat daarna zijn been eraf moest. Uiteindelijk werd hij toch kampioen met zwemmen. Hij zat op meerdere sporten maar dat is teveel schrijven. Tot ziens!

 

Website april

Elke woensdag hebben we zangles vsn meester Jasper

 

 

 

Website maart

Weeksluiting groep 5 met als thema:'onbeperkt'!

Kijken met de handen van een dove...
Kijken met de oren van een blinde..

 

 

Golfclinic:

chippen,putten en swingen... bij een heerlijk zonnetje!

 

Week van de hoop:20 t/m 26 maart 2017

Iedereen heeft een bandje gekregen om deze tijdens de Week van de Hoop te dragen. We hebben digitale lessen gevolgd, een bijbelverhaal behorende bij dit thema en we hebben elkaar vertelt wat we zoal hopen!

 

Schooltennis: 21-3-2017

Maak Kennis met Tennis, een proeflesje!

Mini Repair Cafe 16 maart 2017:

Samen met ouders, opi en omi, pake en of beppe: Repareren! In.. het mini repair cafe.Alle kinderen hadden een rol: klant, gastheer of -vrouw, reparateur!

Zie hieronder een kleine impressie:


Kinderjury:
Kinderen hebben uitleg gekregen over het project Kinderjury. Kinderen gaan de nieuwste boeken lezen en beoordelen. Via een ' boekensushi' zijn de boeken verdeeld. Elk kind heeft een leeslogboek, potlood met gum en stemformulier gekregen.

 


Project Duurzaamheid. Van 6-16 maart werken we in alle groepen aan het thema "duurzaamheid en techniek". In groep 5 gaan we met blik aan de slag om robotjes mee te maken.
Daarnaast zijn we 6 maart het project gestart met gastsprekers vanuit het Repair Café te Beetsterzwaag. Met dank aan kinderen en ouders hadden we verschillende dingen meegenomen om te repareren.
Eerst besproken hoe je afval moet weggooien, waar moet je verschillende dingen naartoe brengen / sorteren. Vervolgens gekeken dat er ook spullen zijn die wellicht gerepareerd kunnen worden. Welke vragen kun je de klant stellen? 
Daarna gekeken hoe je het kunt repareren en wat je daarvoor nodig bent.
Ook gesproken over veiligheid: producten met stekker mogen we niet aan werken! Oeps.., vele kinderen hadden strijkijzer, stofzuiger etc mee.😊😩
Na al deze punten besproken te hebben kwamen we al snel op welke rollen het mini repair café kan hebben, namelijk: rol als klant-gastvrouw of gastheer- reparateur. Sommige meiden bleken een enorm talent te zijn op naaiwerkzaamheden. Sommige beeldjes zijn weer in elkaar gelijmd, ook een barbiepaard. Een slot voor in een deur heeft met wat vat een tweede leven gekregen. Kortom, een productieve eerste middag

Kinderen hebben op het eiland van Duurzaamheid de Speeltuin gemaakt.Hier kunt u het Afval Sorteer spel doen!!!

Robots zijn gemaakt nav verschillende weblessen over BLIK IN DE KLAS. Ook hebben de kinderen een poster gemaakt over het proces en hebben ze hun robot een naam gegeven.Zie bij de kleuteringang naar de resultaten.

Weeksluiting: 10 februari 2017

Thema:"buitengewoon bezig".

Het was een groot succes voor de kinderen. En... wat fijn dat er zoveel ouders, pake's en beppe's zijn

gekomen als publiek!

 

DONDERDAG 9-2-2017: Les van juf Karin. Lekker gymen!! 

 

Winterknutsels:

 

Website januari 2017: HAPPY NEWYEAR

Op 13-1-2017: Afronding Project Vuurvogel nav boek Stravinsky.

Dansen met ons zelfgemaakte masker

Website december:

Op vrijdag 2 december hebben we heel gezellig Sinterklaas gevierd. Dit jaar voor de kinderen een andere opzet dan de voorgaande jaren. Di jaar waren ze voor het eerst HULPSINTERKLAAS!!!

De kinderen hebben prachtige surprises gemaakt en ook gedichten. Overweldigend... wat een creativiteit. Ouders hierin ook bedankt voor jullie hulp hierbij. Hieronder een korte impressie: 

 

De Techniekcoaches uit groep 7-8 hebben met enkele kinderen een techniek-opdracht gedaan. Ze hebben eerder dit jaar een kompas gemaakt. Hieronder zie je dat ze bezig zijn met het metselen van muren. Fijn hoe oudere kinderen de jongere kinderen iets kunnen leren!

Op woensdag 21-12-2016: Kerstukjes maken. De hele groep ruikt heerlijk naar het Beetsterzwaagster bos haha. Prachtige creaties, zie hieronder

Met ingang van 14 december zullen we twee nieuwe gezichten welkom heten in onze groep, namelijk Marie en Sofie de Vries. Hartstikke leuk. We hopen dat jullie snel je draai op de Paedwizer zullen vinden!!!!

 

FryskLeerOrkest

voorheen gingen we naar de muziekschool in Beetsterzwaag. Het zal u niet ontgaan zijn dat deze is verkocht. De lessen FLO zullen daarom op school in verschillende lokalen gehouden worden.

Kinderen hebben op 5 december voor het eerst met elkaar gespeeld: de violen, contrabassen, dwarsfluiten en koperblazers bij elkaar!! Prachtig om te zien wat elke groep al geleerd heeft en te horen hoe mooi we al met elkaar als een echt orkest kunnen spelen. Dit gaan we oefenen voor het eerst in een concertzaal op 11 januari 2017 met verschillende scholen. Zet 'm op!

Zie hieronder de foto's van de eerste repetitie:

 

Website november

Hopelijk hebben jullie allen genoten van een heerlijke herfstvakantie.

Hierbij een herfstfoto van de klas.

 

 

Hieronder nog de beloofde foto's van het uitje naar de Spitkeet in Harkema! Leerzaam en erg interessant. De begeleiders vonden dat de kinderen al erg veel wisten!!!

 

Tafels 1-5 en 10 graag op tempo door elkaar oefenen ivm tafeltoetsen. Deze worden maandelijks getoetst op tempo. Tot januari de tafels 1-5 en 10. Vanaf januari alle tafels!

 

Start Frysk Leerorkest 24-10-2016:                                                                                                       Start FLO na de vakantie op 24 oktober. De indeling is inmiddels gemaakt.                                     Hieronder enkele kiekjes van de eerste les, kennismaking met de meester of juf en uiteraard het instrument.

Donderdag 27 oktober gymles van juf Karin. Zie foto's!!

 

 

Verkeersweek: 31-10-2016 tot en met 4-11-2016: activiteiten als werkboekje met verschillende verkeersopdracgten en daarnaast extra verkeerslessen deze week over de verkeersregels mbt links- en rechtsaf slaan.

 

Wereldorientatie: Het eerste thema van Aardrijkskunde (Meander) is inmiddels afgerond met een toets. Het eerste thema van Geschiedenis (Brandaan) is gestart: de tijd van de jagers en de boeren. Prachtig om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn en hoeveel ze al weten via verhalen van papa en of mama! 

 

Project cultuureducatie: Start 11 november.

Elke vrijdagmiddag zullen de komende weken in het teken staan van dans of beeldende vorming: project de Vuurvogel. De vuurvogel is een Russisch sprookje met composities van Igor Stravinsky.

Het verhaal uit de bewerking van Bette Wetera (CD-boek Gottmer) gaat over de prins Iwan die de 12 prinsessen bevrijdt uit de handen van de reus Kashei. Doordat hij een veer van de Vuurvogel gekregen heeft wordt zijn moed aangewakkerd en durft hij het op te nemen tegen de onoverwinnelijke reus. Zijn voorgangers, 11 prinsen, zijn door de reus inmiddels veranderd in stenen beelden. Samen met de Vuurvogel verslaat prins Iwan de reus Kashei, worden de prinsessen bevrijd en is de betovering van de prinsen in stenen beelden verbroken.

 Het is een verhaal over angst en MOED.

Wat gebeurt er als je bang bent? Maak je je angst heel groot, als een reus? Bevries je, als  een stenen beeld of zet je jezelf gevangen als de prinsessen? Net als Iwan heb je eigenlijk maar een klein beetje moed nodig om het aan te gaan, om te durven, om moedig te zijn, om je reus te verslaan.

 

Techniekproject met meester Hans: Het thema was bruggen bouwen.

De denkvragen om ook te onderzoeken was hoe je papier zo sterk maakt dat het iets kan dragen als een echte brug. Dit deden we door verschillende profielen te gebruiken. We zijn in tweetallen aan de slag gegaan. Het lukte ons om in een bekertje wel 10 scheppen zand te doen en onze papierbrug kon het dragen!!!Zie foto's!

 

 

Sinterklaas. Viering op vrijdag 2 december. In groep 5 vieren we dit door voor 3 euro een cadeautje te kopen voor degene van wie we het lootje hebben getrokken. Deze cadeautjes of dit cadeautje worden/ wordt verstopt in een surprise (zie voor surprisetips bij : verlanglijstje bij " ik hou van") en er wordt een gedicht gemaakt over hem of haar. Een geheel andere opzet dan eerder, zoals bij groep 1-4. Heeft u hierover nog vragen kom dan gerust langs!

Website oktober:

Wat begonnen we deze maand nog met heerlijk zomers weer. Deze kans hebben we benut om het onderdeel van rekenen, blokpatronen, ook buiten visueel te maken voor en door de kinderen.

KBW 2016: thema: " Voor altijd jong". 

Meester Hans en juf Esther hebben omtrent dit thema ook een leuk techniekproject bedacht: verjonging, vernieuwen etc. 

-koperen munten verjongen door ze weer blinkend eruit te laten zien, maar hoe? Kinderen experimenteren.

Oud papier in water leggen tot pulp en zelf papier maken: vernieuwen.
Van oude zure melk plastic maken. Maar hoe doen we dat?
Stukjes leer oud laten lijken. Hoe zouden we dit kunnen doen, weken , verwarmen, schuren? De kinderen kwamen met prachtige oplossingen!

Daarnaast wordt er, los van dit techniekproject, ook in de klas heerlijk aan gewerkt!

Zo hebben de kinderen een mindmap gemaakt om in het thema te duiken. 

Ze hebben een Projectboekje, een interview met opa of oma, we hebben van ons gezicht een verouderingsfoto laten maken, een raadsel: zoek de oude foto bij de jonge foto van meesters en juffen van de Paedwizer ( zie ingang van kleuters), opa's en oma's / pake's en beppe's die voor hebben gelezen bij 1 van hun kleinkinderen in de klas etc. Kortom creatief bezig, techniek toegepast, lezen in dit thema.  Een geslaagde Kinderboekenweek met enthousiaste grootouders!!! 

 

 

Bibliotheek: elke vrijdag gaan we met de klas naar de bibliotheek op school. Kinderen mogen twee boeken maximaal meenemen. Deze boeken mogen de kinderen ook mee naar huis nemen om te lezen. Graag ook weer vrijdags meenemen, mocht uw kind het boek uit hebben en willen wisselen!

 

Elke maandag mail ik u als ouder zodat u weet welke spellingslessen geoefend kan worden. Deze categorie sluit aan bij de lessen in de klas en zo oefenen ze voor de controledictees. 

Naast BLOON ,om algemeen online te oefenen , is een variatie bijvoorbeeld: spellingoefenen.nl

Squla

 

Op vrijdag graag oude kleding aan. Elke vrijdagmiddag hebben we creatieve les. 

De eerste vrijdag hebben we een tekening over onze vakantie gemaakt. Tweede week een meeuw met de piepschuimsnijder, klei met zand en schelpen erbij. De derde creatieve opdracht bestond uit het verven van de vloedlijn: nat in nat met geeltinten en blauwtinten.

Vriendenboekje "Dit is mijn klas"! Dit is een boekje waar iedereen uit groep 5 om de beurt in mag schrijven en naar hartelust mag versieren. Mocht het boekje voorbij komen dan weet u dat uw kind aan de beurt is.

 

Dit jaar leren de kinderen alle tafels: 1-10. Uit voorgaande jaren bleken ouders aan te geven dat ze thuis ook graag oefenen. Dit kan bijvoorbeeld dmv onderstaande sites.

Tafels oefenen: tafels oefen HD via tabletportaal

                           tafels-oefenen.nl

                            Onlineklas.nl

De tafels 6-9 worden nu behandeld in de klas en is dus ook handig om deze thuis extra te oefenen. Hier heeft uw kind baar bij tijdens de rekenlessen!

 

Groene Spelen: 6 oktober 2016

We hebben een heerlijke sportieve ochtend gehad in sporthal de Skans in Gorredijk.

Onderdelen zijn o.a. Dans, stokkenspel, hindernisbaan, matje plof  en acrobatiek!

Zie foto's en ouders bedankt voor het rijden en of begeleiden!

 

Frysk Leer Orkest      

 

De kinderen hebben een demonstratieles gehad. Ze hebben vervolgens op de muziekschool in groepen mogen 'snuffelen' aan de verschillende instrumenten. De kinderen hebben allen inmiddels hun voorkeur doorgegeven.

Na de herfstvakantie zullen de muzieklessen starten op de muziekschool.

 

Volgende maand is het november. De maand van St. Maarten. 

Kinderen vanaf groep 5  maken op school geen lampion meer. Dit hebben we binnen ons team afgesproken.

 

 

Website begin schooljaar:2016-2017

Hallo, dit zijn wij 

 

 

 

Op welke dagen welke juf? Op maandag tot en met vrijdag staat juf Esther voor de groep!                   Onze groep bestaat uit 32 kinderen. 

Start schooljaar .......met een jubileum van de directie? We hebben de eerste dagen er al weer op zitten. De eerste schooldag startte dit keer wel heel bijzonder: "Een heuse verwendag voor de directie". Meester Ludwin 25 jaar in het onderwijs werkzaam en juf Aukje maar liefst 40 jaar!!!! Elke groep heeft ze deze dag op een fantastische wijze weten te verrassen. Zie ook foto's in het fotboek. Zo mochten de kinderen uit groep 5 voor juf Aukje haar ingang van het lokaal versieren en boden we meester Ludwin een heerlijk verfrissend voetenbadje aan.

Donderdag 1 september is er NIEUWJAARSBORREL. Een vrije inloop van 19.00-20.00 uur. Dit is een kennismakingsavond op school tussen ouders, kinderen en leerkracht van groep 5. U kunt dan samen met uw kind met de leerkracht praten en onder andere kijken, wat het jaarprogramma van groep 5 is. Dit heeft een informeel karakter, dus onder het genot van een hapje en een alcoholvrij drankje. 

GYM: Op dinsdagmiddag en donderdagmorgen gaan we naar de sporthal bij Friesland Revalidatie. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen (dit i.v.m. mogelijke zwarte strepen die lastig van de vloer te krijgen zijn!) De gymtassen hangen in de gang aan de kapstok.Graag zou ik een oproep doen aan u als ouder om mee te fietsen als begeleider naar gymnastiek. De kinderen gaan in groep 5 op de fiets. De eerste 10 weken fietst een stagiaire als begeleiding mee op dinsdag en donderdag. Enkele ouders hebben me laten weten mee te willen fietsen. Ik neem hierover t.z.t. contact met deze ouders op.


VADERDAG-MOEDERDAG-St. MAARTEN-SINTERKLAASIn groep 5 is afgesproken als team om geen cadeau meer te maken mbt vaderdag en moederdag. Ook de lampion mbt 11 november, St. Maarten, wordt niet meer op school gemaakt! V.w.b. Sinterklaas... Hierover volgt nog de nodige informatie.


Wereldorientatie: Dit jaar nieuwe vakken: Naut ( Natuur en Techniek) Meander ( Aardrijkskunde) en Brandaan ( Geschiedenis)! Hier krijgen de kinderen ook huiswerk van mee om thuis te leren voor een toets. Staat deze op de planning dan laat ik dit u tijdig weten via de mail van Parnassys.  

Boekbespreking/ Spreekbeurt: Ook gaan de kinderen dit jaar een boekbespreking (een lievelingsboek) en spreekbeurt ( dier, sport, hobby, land oid) houden. Zodra een indeling hiervan is gemaakt krijgt uw kind de datum mee op een blad met bijbehorende informatie. Mochten er toch nog vragen zijn kom dan gerust. Vanaf oktober wordt elke woensdag een boekbespreking gehouden en elke vrijdag een spreekbeurt. Meer info hierover tijdens de informatie- avond. •

Maandag computeren we in twee groepen bij meester Jan. Momenteel oefenen we extra op spelling , maar het kan ook zijn dat we extra inzetten op rekengebied (bijv. automatiseren tafels) of woordenschatspelletjes. Dat hangt af van de resultaten die we in de groep zien. Meester Jan leert de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig de oefeningen op te starten en uit te voeren. 

 
Op donderdagmorgen gaat schaakmeester Johan van de Berg weer schaken met een nieuwe groep leerlingen. Waarom schaken goed is? Verwijzing naar artikel!


FLO ( Frysk LeerOrkest). In groep 5 leren de kinderen een muziekinstrument bespelen. De muziekdiensten geven een korte voorstelling, vertellen iets over het instrument en kinderen mogen hun keuze doorgeven. Deze 1e, 2e of 3e keuze wordt ingedeeld en verdeeld over de vakdocenten. Na deze keuze kan niet meer gewisseld worden. Gaandeweg het jaar houden de kinderen een repetitie. Nadere informatie hierover volgt nog.


Kijkt u gaandeweg dit jaar ook regelmatig eens op de Facebookpagina van de Paedwizer.

Hier komen vele foto's op te staan van activiteiten uit verschillende groepen!


En o ja...                                                                                                                                                                               Graag de rapporten weer mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                :